Vai darījumi ar Iedomu draugu ir likumīgi?

Esam redzējuši mākslas filmas un multenes, kā arī lasījuši grāmatas par iedomu draugiem, piemēram, „Karlsons, kas dzīvo uz jumta”, „Omīte ābelē” un citas, kur iztēles radītie personāži ir neiztrūkstoša stāstu sastāvdaļa. Katram trešajam mazulim vecumā no trim līdz pieciem gadiem ir iedomu draugs. Kad bērns sāk stāstīt par saviem neredzamajiem, bet ļoti reālajiem draugiem, vecāki nereti sāk tramīgi lūkoties pēc bērnu psihiatra konsultācijas. Patiesībā iedomu draugs ir normāla bērna radošā gara izpausme, par kura esamību nebūtu jāuztraucas. Amerikāņu psihologi Dorotija un Džeroms Singeri, kas nopietni pētījuši šo fenomenu, mierina vecākus, ka satraukumam par iedomu draugus eksistenci nav pamata.
Pavisam cita situācija ir, ja iedomu draugs ir komercbankai, kura ar šo iedomu draugu veic darījumus un samaksu veic iedomu valūtā, pretī saņemot reālus mantiskus labumus. Teiksiet, ka tas nav iespējams, ka Latvijā komercbankas uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), kas ir valsts iestāde, kas pārrauga un regulē Latvijas banku, krājaizdevēju sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, privāto pensiju fondu, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību, kā arī Valsts policija.
Minēšu konkrētu piemēru ar konkrētu visiem zināmu komercbanku.
2011.gada 8.augustā noslēgts Prasījumu cesijas līgums Nr.98-E starp “Baltijas-Amerikas uzņēmējdarbības fondu”, bezpeļņas korporāciju, juridiskā adrese: 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA (“Cedentu”) un AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr. 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, Latvija (“Cesionāru”), kuru uz 2008. gada 06. oktobra pilnvaras pamata pārstāv Arnis Škapars. Šī līguma 2.1. punktā noteikts, ka Cesionārs par Cedēto hipotekāro aizdevumu cesiju maksā Cedentam Ces35,474.59. Cesijas maksu Cedents ir saņēmis 2006. gada jūlijā, saskaņā ar Jumta līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ar šo darījumu iegūstot visus Cedenta prasījumus, galvenos un blakus prasījumus, prasījumus, kas pastāv Cesijas dienā un prasījumus, kas var rasties nākotnē, kuri pieder Cedentam saskaņā ar 2005. gada 25. novembrī noslēgto Aizdevuma līgumu ar hipotēku EMR-1476.
2011.gada 8.augusta Prasījumu cesijas līgumā Nr.98-E kā cedents ir norādīts Baltijas Amerikas uzņēmējdarbības fonds, bez reģistrācijas numura, juridiskā adrese: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, USA, ieskatoties LR Uzņēmumu reģistrā nav atrodami dati par šādu uzņēmumu. Civillietā Nr. C04450712 AS “SEB banka” pārstāvis J.Ozols tiesai iesniedzis un lietas materiāliem ir pievienota LURSOFT izdruka, ka AS SEB banka slēgusi cesijas līgumus ar “Baltijas-Amerikas uzņēmējdarbības fondu”, bezpeļņas korporāciju, juridiskā adrese: 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA, kas faktiski esot LR uzņēmumu reģistrā reģistrētais Ārvalstu komersanta (organizācijas) “BALTIC- AMERICAN ENTERPRISE FUND” pārstāvniecība, reģistrācijas numurs 40006004400, adrese Rīgā Antonijas ielā 7, kas saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem ir likvidēta 2008.gada 9.decembrī.
Neviens šo darījumu nav apstrīdējis, jo neeksistējoša persona neko nevar apstrīdēt, bet juridiski saskaņā ar Civillikuma 417.pantu ir atklājusies bezmantinieka manta, kas piekrīt valstij. Teiksiet, ko valsts darīs ar iedomu valūtu Ces35,474.59? Iedomu valūtu valstij tiešām nevajag, bet Cedenta prasījumiem, galvenajiem un blakus prasījumiem, prasījumiem, kas pastāvēja Cesijas dienā un prasījumiem, kas var rasties nākotnē, kuri piederēja Cedentam saskaņā ar 2005. gada 25. novembrī noslēgto Aizdevuma līgumu ar hipotēku EMR-1476, noteikti, ka ir kāda vērtība.
Šis, protams, nav vienīgais darījums, ko AS “SEB banka” ir slēgusi ar savu iedomu draugu.
Mūsu rīcībā ir nonācis dokuments “IZPILDES APLIECINĀJUMS”, ko 02.10.2012.g. ir parakstījuši AS SEB Banka, kredītiestāde, kas pienācīgi izveidota un reģistrēta saskaņā ar Latvijas likumdošanu, reģistrēta LR Komercreģistrā ar Nr. 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, Latvija, un Allied Irish Banks, p.1.c., kredītiestāde, kas pienācīgi izveidota un reģistrēta saskaņā ar Īrijas likumdošanu, juridiskā adrese: Bankcentre, Ballsbridge, Dublina 4, Īrija, reģistrācijas numurs: 24173, kas veic savu darbību Latvijā ar savas Latvijas filiāles starpniecību (,,Allied Irish Banks, p.l.c. Latvijas filiāle», kuras juridiskā adrese ir Antonijas iela 7, Riga LV 1010, Latvija, reģistrācijas numurs: 40003972795, pušu pārstāvji Gunta Miteniece un Ieva Tetere.
Viena no “IZPILDES APLIECINĀJUMA” darījuma pusēm ir Allied Irish Banks p.l.c., kas veic savu darbību Latvijā ar savas Latvijas filiāles starpniecību – Allied Irish Banks p.l.c. Latvijas filiāle, kura juridiskā adrese ir Antonijas iela 7, Rīgā un, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Gunta Miteniece. 2012.gada 20.septembrī Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu par šīs filiāles izslēgšanu no uzņēmumu reģistra. No minētā izriet, ka Allied Irish banks p.l.c. Latvijas filiāles darbība uzskatāma par izbeigtu ar dienu, kad stājies spēkā Reģistra notāra lēmums. Un pēc Allied Irish banks p.l.c. Latvijas filiāles izslēgšanas no uzņēmumu reģistra tā vairs nav tiesīga ar pilnvaroto pārstāvju starpniecību veikt darbību Latvijas teritorijā. Kā arī, manta, kas palikusi pēc filiāles izslēgšanas no uzņēmumu reģistra, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.
Ņemot vērā to, ka “IZPILDES APLIECINĀJUMAM” piemērojami Latvijas Republikas likumi (vienošanās 5.punkts), nav saprotams, kā 12 dienas pēc uzņēmuma slēgšanas var tik parakstītas šādas divpusējas vienošanās un veikti savstarpēji finanšu norēķini. Vienošanās 2.punkts paredz, ka Allied Irish banks p.l.c. Latvijas filiāle izmaksā AS SEB banka pilnu zaudējuma rezerves summu EUR 11`183`332,73 (vienošanās angļu valodas versijā ir EUR 1`183`332) apmērā, kura ir noguldīta Norēķinu kontā. Norēķinu konts, acīmredzot, netiek slēgts pēc filiāles likvidācijas un Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums. Vienošanās 3.punkts paredz, ka Allied Irish banks p.l.c. Latvijas filiāle ir tiesīga saņemt procentus no AS SEB banka EUR 7`334,58 apmērā, kas aprēķināti par zaudējumu rezervi pārskaitot šo summu uz norādīto filiāles kontu Īrijā.
Domāju, ka valstij piekritīgie EUR 11`183`332,73 ir reāla nauda, kas pretēji likumu normām, pamatojoties uz fiktīviem līgumiem ir nonākusi AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr. 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, Latvija, rīcībā un ir atgūstama, papildinot valsts budžetu.
Minēto dokumentu AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr. 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, Latvija, pārstāvis J.Ozols iesniedza, kā pierādījumu civillietā C04450712. Rīgas rajona tiesas tiesnese I.Lipska minēto dokumentu no pierādījumiem neizslēdza, kā arī nesaskatīja nepieciešamību dokumentu nodot attiecīgām iestādēm faktisko apstākļu noskaidrošanai un valstij piekritīgo līdzekļu atgūšanai.
Redzams, ka AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr. 40003151743, saviem “Iedomu draugiem” maksā iedomu valūtu, bet pretī saņem reālus taustāmus labumus, kuri pēc likuma piekristu valstij.
Līdzīgus darījumus ir slēgušas arī Danske Bank A/S filiāle Latvijā, Reģ. Nr: 40103163202, Juridiskā adrese: Cēsu iela 31/8, Rīga, LV 1012, un AS Swedbank, Reģ. Nr.: 40003074764, Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija. Tikai AS Swedbank ir bijusi viltīgāka un darījumos ir izmantojusi starpniekus.
Var tikai minēt, kādas būtu sekas, ja kāds cits LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums būtu slēdzis darījumus ar saviem iedomātajiem biznesa partneriem.

Redakcija.

Paskatot pielikumus, kļūst skaidrs, ka kādam vajadzētu sēdēt. Un tā arī būs- tie, kas ielaida valstī banksterus un joprojām danco pēc viņu stabules, postot un izsūcot valsti, joprojām sēdēs savā vietā.. Jo zviedru banku nauda nāk no FRS datorā sazīmētiem cipariņiem, kuriem ir tikai papīra vērtība. Bet shēmotāji saņem pretī pavisam reālas un auglīgas Latvijas zemes un taustāmus nekustamos īpašumus. Cik ilgi vēl?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments

Web Analytics