Ģenerālprokuroram tika iesniegts kolektīvs iesniegums par to, ka Rīgas rajona tiesā AS SEB bankas civillietā C04450712 iesniegtais “IZPILDES APLIECINĀJUMS”,

ko 02.10.2012.g. ir parakstījuši pušu pārstāvji Gunta Miteniece un Ieva Tetere, ir parakstīts 12 dienas pēc vienas puses (Allied Irish banks p.l.c. Latvijas filiāles) likvidācijas un izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra. Viena no “IZPILDES APLIECINĀJUMA” darījuma pusēm ir Allied Irish Banks p.l.c., kas veic savu darbību Latvijā ar savas Latvijas filiāles starpniecību – Allied Irish Banks p.l.c. Latvijas filiāle, kura juridiskā adrese ir Antonijas iela 7, Rīgā un, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Gunta Miteniece. 2012.gada 20.septembrī Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu par šīs filiāles izslēgšanu no uzņēmumu reģistra. No minētā izriet, ka  Allied Irish banks p.l.c. Latvijas filiāles darbība uzskatāma par izbeigtu ar dienu, kad stājies spēkā Reģistra notāra lēmums. Un pēc Allied Irish banks p.l.c. Latvijas filiāles izslēgšanas no uzņēmumu reģistra tā vairs nav tiesīga ar pilnvaroto pārstāvju starpniecību veikt darbību Latvijas teritorijā. Kā arī, manta, kas palikusi pēc filiāles izslēgšanas no uzņēmumu reģistra, pielīdzināma bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.

Ģenerālprokurors nosūtīja šo iesniegumu Valsts policijai čiekurkalna 1.līnijā kriminālprocesa uzsākšanai. Valsts policija pārsūtīja iesniegumu Rīgas reģiona pārvaldes Latgales iecirknim, kurš nav kompetents ekonomisko noziegumu izmeklēšanā, un tika pieņemts lēmums kriminālprocesu neuzsākt.

 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas

prokuratūras virsprokurorei

Cien. Anitai Urbacānei

Dzirnavu iela 113, Rīga, LV-1011
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


No AmFonda Kredītņēmēju apvienības

Reģ.nr. 40008213626

Saulkrastu iela 15, Bukulti, Garkalnes nov., LV-1024

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.SŪDZĪBA

par Lēmumu atteikt uzsākt kriminālprocesu.


2017.gada 16.decembrī


2017.gada 3.novembrī tika iesniegts kolektīvs iesniegums LR Ģenerālprokuroram ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu par dokumentu viltošanu un krāpniecību, saukt pie atbildības vainīgās personas un nelikumīgi iegūtos līdzekļus ieturēt no vainīgām personām un piedzīt par labu Valsts budžetam.

2017. gada 9.novembrī tika saņemta atbilde (Nr.S-100-2017-09767 no 07.11.2017.) par iesnieguma nosūtīšanu Valsts policijai Čiekurkalna 1.līn. 1, k-4, Rīgā.

2017.gada 27.novembrī tika saņemta atbilde (Nr.20/10/3/1/-E11744 no 23.11.2017.) no VP RRPKP 3.biroja par iesnieguma nosūtīšanu VP RRP Rīgas Latgales iecirknim.

Un, 2017.gada 7.decembrī tika saņemta atbilde (Nr.20/10/8-C-2244/jm no 30.11.2017.) par lēmumu atteikt uzsākt kriminālprocesu. Pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā (t.i., līdz 17.12.2017.) pēc paziņojuma saņemšanas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūrā.


Sūdzības iesniedzējs pieņemtam lēmumam nepiekrīt un pārsūdz pilnībā.


Apstākļi, kas pamato sūdzību:

RRP Rīgas Latgales iecirknis rezolūcijas veidā ir pieņēmis lēmumu atteikt uzsākt kriminālprocesu par iespējamo dokumentu viltošanu un izmantošanu Civillietā Nr. C04450712 Rīgas rajona tiesā. Uz ko sūdzības iesniedzējs paskaidro, ka sūdzības iesniedzēju pilnīgi neinteresē, kā arī tas savā iesniegumā Ģenrālprokuroram nemaz nebija norādījis par to, ka iesniegumā minēto dokumentu “Izpildes apliecinājums” izmanto Rīgas rajona tiesā. Sūdzības iesniedzējs sava iesnieguma sākumdaļā bija norādījis tikai uz to, ka šis dokuments viņa rīcībā ir nonācis no šīs Civillietas materiāliem. Sūdzības iesniedzējam ir zināmas arī citas Civillietas, kurās ir atrodams šis “Izpildes apliecinājums”. Savā iesniegumā Ģenerālprokuroram sūdzības iesniedzējs norāda uz pavisam citiem faktiem un Civillieta, kā tāda, sūdzības iesniedzēju vispār neinteresē.

Sūdzības iesniedzēja/-u rīcībā ir nonācis dokuments - “Izpildes apliecinājums”, kuru 02.10.2012. ir parakstījuši pušu pilnvarotie pārstāvji: Allied Irish Banks plc Latvijas filiāles pārstāvis G.Miteniece un AS SEB bankas pārstāvis I.Tetere. Minētais dokuments ir parakstīts pēc vienas puses - Allied Irish Banks plc Latvijas filiāles likvidācijas. No pielikumā pievienotā UR lēmuma redzams, ka uzņēmuma (Allied Irish Banks plc Latvijas filiāles) darbība izbeigta 20.09.2012. Tātad, dokuments “Izpildes apliecinājums”, tiek parakstīts 12 dienas pēc uzņēmuma likvidācijas (izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra). Respektīvi, pilnvarotā pārstāve G.Miteniece ir parakstījusi “Izpildes apliecinājumu” likvidēta uzņēmuma vārdā. Kā arī, turpmāko divu dienu laikā pēc “Izpildes apliecinājuma” parakstīšanas uz/no ārvalsts bankas kontu tiek skaitīti naudas līdzekļi miljoniem apmērā.

Sūdzības iesniedzējs skaidri apzinās, ka Latvijas Republikā nav un nevar būt tādu tiesību normu, kuras paredz tiesības rīkoties likvidēta uzņēmuma vārdā, vēl jo vairāk, 14 dienas pēc likvidācijas (ir stājies spēkā valsts notāra lēmums par filiāles likvidāciju), turpināt kontos apgrozīt naudas līdzekļus miljonu apmērā un veikt kaut kādus norēķinus ārvalstu bankā likvidēta uzņēmuma kontos.

Saskaņā ar LR likumiem, t.sk., Komerclikuma 317.panta 3.punktu - manta, kas palikusi pēc sabiedrības izslēgšanas no komercreģistra pielīdzināma bezmantinieku mantai atbilstoši Civillikuma 417.panta noteikumiem.

Dotajā gadījumā, Allies Irish Banks plc Latvijas filiāle ir izslēgta no Komercreģistra 20.09.2012., un šai Latvijas filiālei pēc izslēgšanas no KR ir palikusi manta – vairāki miljoni eiro. Šī manta (naudas līdzekļi), saskaņā ar Civillikuma 417.pantu ir bezmantinieku manta. Savukārt, bezmantinieku manta ir piekritīga Valstij.

Līdz ar to, sūdzības iesniedzējs uzskata, ka tiesībsargājošo iestāžu pienākums ir novērst nelikumīgas darbības, kuras nav reglamentētas ar LR likumu.


Līdz ar augstāk izklāstīto, pārsūdzu 30.11.2017. lēmumu pilnībā un lūdzu:

    Uzsākt kriminālprocesu par dokumentu viltošanu un krāpniecību (jo, nevar likvidēts uzņēmums un tā pārstāvis pēc likvidācijas Uzņēmuma reģistrā, slēgt darījumus un pēc likvidācijas kontos apgrozīt miljoniem eiro);

    Izvirzīt apsūdzību vainīgām personām (personām, kuras rīkojas likvidēta uzņēmuma vārdā un pēc filiāles likvidācijas UR, ārvalstu kontos slēgtas Latvijas filiāles vārdā rīkojas ar naudas līdzekļiem, kuri CL 417.panta izpratnē pieder Valstij);

    Vainīgām personām uzlikt par pienākumu ieskaitīt piesavinātos naudas līdzekļus Valsts budžetā.


Pielikumā:

    “Izpildes apliecinājums” – dokuments, kuru puses paraksta 12 dienas pēc Allied Irish Banks plc Latvijas filiāles likvidācijas, t.i. 02.10.2012., un ar komentāriem dokumenta elektroniskajā versijā;

    Uzņēmumu reģistra lēmums par Allied Irish Banks plc Latvijas filiāles slēgšanu, kurš ir stājies spēkā 20.09.2012.

Valdes locekle Jana EzeriņaYou have no rights to post comments

Web Analytics