Alla Sua Santità Papa Francesco
Casa Santa Marta
00120 Città del Vaticano
ITALIA*

Jūsu Svētība!

   Latvijas Katoļu baznīca un valsts augstākās amatpersonas ir aicinājuši Jūsu Svētību apmeklēt Latviju tās neatkarīgās republikas 100.gadadienā. Mēs ļoti gaidām Jūsu ierašanos. Visus pozitīvi domājošos cilvēkus pasaulē un arī Latvijā apvieno skaidra taisnīguma apziņa un vēlēšanās mainīt klaji netaisnīgo, uz mantas un varas kāri balstīto varas paradigmu. Atsevišķs cilvēks vienatnē nevar uzvarēt ilgstoši veidotu amorālu un alkatīgu varas pārvaldes aparātu, kaut gan vienmēr atradīsies nedaudzi, kas nebaidīsies publiski nosaukt problēmas īstajos vārdos. Tam apstiprinājums ir arī Jūsu Svētības rīcība aktīvi nosodot korupciju (ar nepacietību gaidām Jūsu grāmatas tulkojumu latviski) un citus noziegumus, sniedzot spilgtu pilsoniskās drosmes piemēru.
Uzskatām, ka Latvijas iedzīvotājiem, kā ļoti senai Eiropas tautai, kuras vairums Kristus baznīcu pieņēmusi jau XII-XIII gadsimtā un kas līdz šodienai ir izdzīvojusi neskaitāmos karos, ir paredzēts cilvēka cienīgs liktenis. Tomēr faktiskā situācija mūsu valstī līdzinās Gianni Rodari grāmatā "Gelsomino nel paese dei bugiardi" (1959), aprakstītajam, kā jūras laupītāji sameklēja veselu valsti ar visiem iedzīvotājiem, bankām, avīzēm un teātriem, kur apmesties un pārvaldīt.
   Pēc būtības Latvijā nepastāv demokrātijai raksturīgais likumdošanas, izpildvaras un tiesu varas nodalījums, jo visu varu neleģitīmi savās rokās sakoncentrējušas šauras personu grupas, kas efektīvi apkaro viedokļu dažādību, tai skaitā izmantojot sev piederošos sabiedriskajos medijus.
   Latvijas biznesā tiek kropļota rietumu civilizācijai raksturīgā tirgus ekonomika, ir iznīcinātas pat veselas tradicionālās ražošanas un zinātnes nozares.
   Tikai pateicoties galvenokārt žurnālistu aktivitātēm, atklātībā nākušas daudzos simtos miljonu eiro mērāmas budžeta naudas izkrāpšanas shēmas, kas saistītas tieši ar valsts kapitālsabiedrībām.
Šo vēstuli rakstām to Latvijas pilsoņu un iedzīvotāju vārdā, kas asi izjūt netaisnību un grib dzīvot godīgā valstī. Uzskatām, ka Jūsu Svētībai jāuzzina lietu patiesais stāvoklis Latvijas valstī un jāierauga, cik ļoti tas ir atšķirīgs no oficiālās varas propagandas, cik dramatisks ir lielākās iedzīvotāju daļas demogrāfiskais, morālais un materiālais stāvoklis. XX gadsimtā bija virkne piemēru, kad valstis ilgstoši slēpa no starptautiskās sabiedrības varas pārstāvju nepieļaujamu rīcību pret iedzīvotājiem. Mēs visi kopā nedrīkstam pieļaut līdzīgas situācijas atkārtošanos XXI gadsimtā! Pēdējo 15 gadu laikā Latviju pametusi trešdaļa iedzīvotāju, bet katoļu apdzīvotajā Latgales reģionā, kurā atrodas Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu bazilika, iedzīvotāju skaita samazinājums pārsniedz pat pusi, no 425 000 iedzīvotāju 1990.gadā, šodien atlikuši tikai 193 000.
   Latvijā šobrīd kopumā ir aptuveni 1,8 miljoni iedzīvotāju (1990.gadā bija 2,663 miljoni): uzskaitītie bezdarbnieki ap 70 000; vecuma pensionāri ap 457 000, bērni, skolēni, studenti ap 417 000, ap 6 000 ieslodzīto, bet kopējais darba ņēmēju skaits ir apmēram 800 000, no tiem aptuveni 300 000 strādā sabiedriskā sektorā un saņem algu no kopējā valsts un pašvaldību budžeta. Tikai 30% no kopējā iedzīvotāju skaita ar savu darbu uztur visu valsti.
   Valsts vidējai darba algai piemēro četras reizes lielāku nodokļu slogu nekā, piemēram, Lielbritānijā vai Īrijā. Kopējais nodokļu slogs algai pārsniedz 70%. Lielākā daļa strādājošo saņem necienīgi mazas algas, vairums veco cilvēku saņem nesamērīgi mazas pensijas, kas bieži nesedz pat pamata izdevumus izdzīvošanai un medicīnas pakalpojumiem.
   Vienlaikus ar valsti iznīcinošu ekonomisko politiku, Latvijā amorālā veidā tiek izplatīts azartspēļu kults – spēļu zāles izvietotas gandrīz pie katras baznīcas vai skolas un nepārtrauktās uzmācīgās reklāmās iedzīvotāji tiek vedināti aizņemties ātros kredītus ar likmi pat 100% gadā. Daudzos gadījumos ātrajos kredītos iegūtie līdzekļi tūlīt tiek nospēlēti. Sabiedrībai plašsaziņas līdzekļos tiek uzspiesti netradicionāli priekštati par ģimeni un tikumību. Valsts vara pavirši rūpējas par bērnu, invalīdu un pensionāru tiesībām, bieži pat tīši maldinot un ierobežojot likumīgās atbalsta iespējas. Liels ir bezcerības izraisīts pašnāvību skaits.
   Simtiem tūkstoši cilvēku neredz iespēju izdzīvot savā dzimtenē un spiesti meklēt iespējas citās valstīs. Savukārt no valsts budžeta labi apmaksātā milzīgā ierēdņu armija – balsotāji, palīdz vēlēšanu rezultātu regulēšanai varu sagrābušo interesēs.
   Daudzi Latvijas iedzīvotāji apliecinās, ka tiem zināmi fakti vai paši ir tieši saskarušies ar korupciju valstī.
   Ar negaidītām normatīvās bāzes un nodokļu politikas izmaiņām par labu kādai šaurai interešu grupai un banku savtīgajām interesēm, tiek grauta privātā uzņēmējdarbība un iedzīvotāju labklājība. Latvijā notiekošais tā apmēra un seku dēļ nav izskaidrojams tikai ar varas pārstāvju nezināšanu vai negribēšanu, bet liecina par mērķtiecīgi izveidotas, merkantilas mazākuma varas sistēmas darbības rezultātiem.
   Latvijā lielākās iedzīvotāju daļas brīvība slēpti ir ierobežota izmantojot tiešu ekonomisku vardarbību un netaisnu-autoritāru pārvaldi, sagraujot ģimenes ar bērniem un radot smagas demogrāfiskas, ekonomiskas un morālas sekas. Tikai valsts amatpersonām un tām pietuvinātajiem strauji tiek uzlabots dzīves līmenis uz kopējā valsts budžeta un starptautisko aizņēmumu izmantošanas rēķina.
   Lieki atgādināt, ka Latvijā valdošās politiskās partijas, kas faktiski pieder jau minētajām slēptajām varas grupām, lai noturētu varu centīsies negodprātīgi izmantot savā labā Jūsu Svētības ierašanos vēlēšanu kampaņas ietvaros, un visticamāk centīsies nozagt lielāko daļu Jūsu Svētības uzņemšanai paredzēto valsts līdzekļu. (Latvijas parlamenta – Saeimas vēlēšanas notiks 2018.gada 6.oktobrī). **
   Jūsu Svētība, tieši Jūsu vārdiem reizēm ir milzīga, pat izšķiroša nozīme visas pasaules cilvēku prātos. Tie nepieciešami ticības Dievam uzturēšanai vai daudziem cilvēkiem pat Dieva atrašanai pilnīgi no jauna. Jūsu tiešs atbalsts var kalpot par katalizatoru gudrai cilvēku rīcībai, kas izbeigs valstiskā mērogā izplatītos melus, krāpšanu un korupciju! Lūdzam Jūs sniegt garīgo un morālo palīdzību gan tiem, kuri spiesti smagi ciest no pastāvošās netaisnīgās sistēmas kroplajām izpausmēm, gan tiem, kuri, iespējams, ir tikai apmaldījušies vai iemānīti korumpētās varas gaiteņos, bet kurus tomēr var iedrošināt mainīties Jūsu Dieva patiesības pilnie vārdi!
   Lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar situāciju Latvijā, pievērst kompetentu organizāciju uzmanību notiekošajam un iniciēt starptautisku izmeklēšanu saistībā ar katastrofiskos apmēros radīto nabadzību, kas likusi cilvēkiem pamest savu dzimteni – Latviju. Mums, atgūstot neatkarīgu valsti, bija milzīga vēlēšanās un iespēja to izveidot par labklājības zemi visiem iedzīvotājiem, bet šī iespēja, šaurām interešu grupām uzurpējot varu, tika nozagta un šobrīd smagu sirdi jālūdz palīdzība pārbaudīt, vai Latvijā nav ticis izdarīts noziegums pret cilvēci, kur vainīgo saukšanai pie atbildības nevar būt noilguma.
   Lūdzam Jūsu Svētību publiski aizlūgt par Latviju un tās iedzīvotājiem!

Latvija, Rīga 2018.gada 9.februārī

Vēlot svētību Jūsu misijai un tālajam ceļojumam uz Baltijas valstīm,
patiesā cieņā: [seko 7 cilvēku paraksti].

*Romas pāvestam Latvijas patriotu kolektīvā vēstule latviešu un angļu valodā pirmo reizi tika nosūtīta 2018.gada 15.februārī. Vēstule atkārtoti tika nosūtīta Romas pāvestam 2018.gada 3.jūlijā. Vēstules kopija ir nosūtīta arī Romas pāvesta pārstāvim Baltijas valstīs arhibīskatam Pedro Lopez Quintana, kura rezidence atrodas Viļņā.
** 2018.gada 2.jūlijā medijos tika publicēta ziņa, ka LR valdība Romas pāvesta vizītes organizēšanai ir piešķīrusi 806 202 eiro – kolosāli neadekvātu summu.

Komentāri  

#1 Arturs Priedītis 2018-07-04 14:24
Labi sagatavota vēstule, precīzi raksturots katastrofālais stāvoklis. Paldies vēstules autoriem, TVRīga redaktoram!
#2 Silvija Potaša 2018-07-05 06:44
Jā,vēstule tieša un atbilstoša situācijai Latvijā. Tikai,glābjot Latviju no sabrukuma,sagaidīšanas nauda maza? Ja Pāvests brauks ar misiju palīdzēt kristiešu draudzēm,sevišķi katoļu draudzei, tad tas ir darba uzdevums. Es nesaprotu,kāpēc jātērē liela nauda no nabadzīgas valsts kabatas,ja tā ir baznīcas lieta! Es negribu redzēt Pāvestu. Pāvesta pārvietošanās ir baznīcas iekšējā lieta. Tā,lūk!
#3 Arturs Priedītis 2018-07-05 07:19
Atbildi uz latviešu septiņu patriotu vēstuli nav jāgaida! Atbilde nevar būt dažādu iemeslu dēļ. Ja Vatikāns sniegtu atbildi, tad būtu jāatceļ pāvesta vizīte Latvijā, bet Pujats un Stankēvičs titulāri jādegradē un Aglonā jāpiekaļ pie kauna staba par trauksmes necelšanu sakarā ar latviešu varas kliķes noziegumiem pret tautu. Tas ir loģiski. Ja būtu iespējams, tad pāvestam jautātu: Vai Jums nav kauna par Latvijas valdības lēmumu Jūsu vizītei iztērēt gandrīz miljonu – 806 202 eiro? Vai Jums nešķiet, ka patiesībā Jums vajadzētu bojāejošajai latviešu tautai uzdāvināt kādu miljonu no Vatikāna bezizmēra naudas līdzekļiem?
#4 purvaputns 2018-07-05 08:51
vēstule jauka. Bet adresāts nepareizais. Baltā kleitiņā tērpies vīrelis-jezuīts- nēgeru kāju mazgātājs! Man- Devturim ir kauns, ka Manas Zemes Tauta tādus aicina Manā Zemē!
Un vēl visas tās ''negācijas'', ko šeit esat uzskaitījuši ir tieši Rietumu ''tirgus ekonomikai'' tik tipiskas!vietām tur iet pat vēl briesmīgāk kā te. To vajadzēja zināt pirms 28 gadiem, kad rietumu inspirēti vilkāties pie Pieminekļa dziesmiņas gaudot un''brīvību '' prasīt. Nu dabūjāt to ''brīvību''. Izbaudiet! Viss uzkaitītais ir tikpat tipisks visām pārējām kapitāla valstīm kā tas ir šeit! Padzīvojiet tur! Pārliecināsieties. Esat vienreiz atklāti- pirms 28 gadiem Jūs atriezāties mežonībā. Vairums muļķības pēc, daļa on purpose. Tie, kas no Jums zināja uz ko iet, tie šodien ir zirgā. Pārējie laiž burbuļus -viss normāli. Vīrs baltā kleitiņā jums nu noteikti nepalīdzēs. Dziesmas vārdiem sakot: Tik pašu spēks un pašu dūre mūs no šiem mošķiem atpestīs!
#5 purvaputns 2018-07-05 08:57
Ridiculous! Nabagi no tiem netaisnīgos nodokļos nolaupītās naudas apmaksā viena parazīta ceļojumu! Perversāk vairs nav iespējams. Bet varbūt tomēr- Neesošas valsts neesošu 100 gadu jubilejas tēriņi! un dziesmu svētki mēra laikā!
Prāviļnoj dorōgoi iģoķe tovārišči!
viss tas man izsauc tikai ļaunu smīnu un pilnīgu atsvešinātību.
#6 purvaputns 2018-07-05 09:02
Bet , sakiet, cik vēsturiskas haubices var nopirkt par 806 202 eiro un cik ar otkatiem? Draug, man sāk likties ka tāda Dieva nav, bet, ja nu gadījumā ir, tad Viņš/ Tas ir nelietis un ļaundaris, kas visu šito pielauj. Un vēl- es pat neredzu kā visi valdošie nelieši ar visiem saviem kucēniem tiktu sodīti un ciestu. Kaut kas tanī visā neštimmē..... būs laikam viss tas viena pasaciņa.

You have no rights to post comments

Web Analytics